Latest Release:
5/10/2022
Version: 1.0
Price: Free
(release notes)

 

Attributes

No attributes selected

Känn ditt närområde/Know your local area 

  • Average Rating: none
  • Created by: anders.wiren
  • Submitted by: Premium Member anders.wiren
  • Start at:  Play Anywhere
  • Location: n/a
  • Play Time: 1 to 2 hours
  • Date Added: 5/10/2022 2:20 AM
  • Last Updated: 6/3/2022 7:38 AM
  • Downloads: 64
  • Completions: 0

[SV ]I denna WIG så ska du identifiera var bilderna är tagna och besöka dessa platser för att samla information. [ENG] In this WIG, you should identify where the photos were taken and visit these places to gather information.

About This Cartridge[SV] Ekängen är en ort utanför centralorten Linköping. Orten har 2’698 invånare (2020). Orten är placerad på bekvämt avstånd från Linköping och egen väg och cykelbana till Linköping.

Den här WIGen är intern konstruerad som en multi, det innebär att du anger siffrorna för att räkna ut var slutgömman ligger. Så för att få rätt koordinater till slutgömman måste du ange rätt siffror. Den här patronen har en slutzon, den finn enbart av stabilitet skäl eftersom en del spelare producerar stora mängder loggfiler om alla zoner är inaktiva samtligt, vilken gör att spelaren ofta kraschar.

WIG är känd för att vara instabil så spara ofta.

[ENG] Ekängen is a village outside the central town of Linköping. The village has 2’698 inhabitants (2020). The village is located at a convenient distance from Linköping and its own road and bike path to Linköping.

This WIG is internally designed as a multi, which means that you enter the numbers to calculate where the final hide is  

Starting Location

None specified 

Recent Cartridge Logs:

There are no logs for this cartridge yet.

View All Logs | Write Log