OL BERGAMASC......DIALETTO O LINGUA ?

Groundspeak Premium Member gio22 played OL BERGAMASC......DIALETTO O LINGUA ?

5 starsComplimenti Maestro...adesso so' qualcosa di bergamasco..ūüėāūüėāūüėāūüĎćūüĎćūüíĮūüíĮūüíĮ